Διαδικτυακά Μαθήματα

Το φροντιστήριο «ΜΕΘΟΔΟΣ» δίνει πλέον τη δυνατότητα στους μαθητές που δεν μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα δια ζώσης, να τα παρακολουθούν διαδικτυακά από το σπίτι μέσω του υπολογιστή , του κινητού ή του tablet τους.

.

Οι μαθητές που παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα, δεν είναι μαθητές δεύτερης διαλογής αλλά αντιμετωπίζονται το ίδιο με τους μαθητές που παρακολουθούν δια ζώσης αφού τα τμήματα του φροντιστηρίου είναι ανάμικτα.

Ο εξ αποστάσεως μαθητής αφού ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που ακολουθούν και οι διαζώσης μαθητές και ενταχθεί στο κατάλληλο ομοιογενές τμήμα, παρακολουθεί ζωντανά το μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματός του. Συμμετέχει στο μάθημα σαν να είναι μέσα στην αίθουσα, εκφράζοντας τις απορίες του αλλά απαντώντας και στις ερωτήσεις που μπορεί να θέτει ο καθηγητής κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Βλέπει στην οθόνη του τον διαδραστικό πίνακα στον οποίο μπορεί να γράψει κι ο ίδιος όποτε του ζητηθεί και σε μικρή ένθετη εικόνα την αίθουσα με τους συμμαθητές του και τον καθηγητή του.

Ο καθηγητής αναθέτει σε όλους τους μαθητές εργασίες. Οι μαθητές που παρακολουθούν διαδικτυακά , όταν τις ετοιμάσουν τις ανεβάζουν στον ειδικό χώρο στο my Methodos ώστε να μπορούν να τις ελέγξουν οι καθηγητές τους.

Μάθημα Φυσικής

Με τον Κο Ζάχο Ηλία

Μάθημα Μαθηματικών

Με τον Κο Πετρίδη Πέτρο