Η εμπέδωση και η κατανόηση πολλών μαθημάτων σε μαθήματα θετικών κατευθύνσεων απαιτεί την πειραματική εφαρμογή τους.

Στη ΜΕΘΟΔΟ επενδύσαμε στην δημιουργία αιθουσών που φιλοξενούν πειραματικά όργανα έτσι ώστε να επιλύουμε κάθε απορία, να θέτουμε βάσεις γνώσεων και να βελτιώνουμε την απόδοση των μαθητών μας.