Η ΜΕΘΟΔΟΣ έχει επενδύσει στην προσθήκη ψηφιακών συσκευών αφής (Διαδραστικούς Πίνακες – Interactive whiteboard) σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας.

Στο υποστηρικτικό PC που υπάρχει σε κάθε αίθουσα έχει εγκατασταθεί λογισμικό για τα μαθήματα που διδάσκονται έτσι ώστε να ενισχυθεί η ποιότητας της εκπαίδευσης.

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας, συνεργασίας και παρουσίασης. Η συνδροµή του είναι πολύτιµη ειδικά στα µαθήµατα της φυσικής, των µαθηµατικών, της χηµείας, της βιολογίας, του προγραµµατισµού και των φιλολογικών.

Στα µαθήµατα Φυσικής, Χηµείας και Βιολογίας ο πίνακας µετατρέπεται σε πειραµατική διάταξη. Τα ελατήρια, τα µόρια και τα κύτταρα κινούνται και ο µαθητής µένει έκπληκτος µε την άµεση αντίληψη του φαινοµένου. Η εικόνα βοηθάει τον µαθητή να εµπεδώσει εύκολα το φαινόµενο και να το αποδώσει στις εξετάσεις. Ο πίνακας διαθέτει σύνδεση Internet, η οποία δίνει τη δυνατότητα για αναζήτηση πληροφοριών και παρακολούθησης on line µαθηµάτων από ξένα πανεπιστήµια.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία από εκπαιδευτικό & τεχνολογικό οργανισμό έδωσε τα ακόλουθα στοιχεία για την χρήση των διαδραστικών πινάκων:

Αυξάνουν τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον

Δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασίας

Αναπτύσσουν κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες

Λιγότερες σημειώσεις μέσα στην τάξη

Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών

Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, Κιναισθητικό)

Αύξηση αυτοπεποίθησης.