Η φιλοσοφία που ενστερνιζόμαστε όλοι ως καθηγητές και ως διοίκηση είναι η αντίληψη της σημασίας και του ρόλου της δια βίου μάθησης σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του

Στη σύγχρονη διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία η αύξηση των γνώσεων γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς αλλάζουν. Συνεπώς, η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση αποτελούν μία διαρκή προτεραιότητα για το σύγχρονο εργαζόμενο. Όλες οι μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας κ έχουν σαν στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο με στόχο την αναβαθμισμένη ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Η εκπαίδευση των καθηγητών μας είναι μια συνεχή διαδικασία η οποία υποστηρίζεται διαρκώς με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, την υποκίνησή τους και την βελτιστοποίηση της απόδοσής τους.