Πιστοί στο όραμα και τους στόχους που θέσαμε, προσπαθούμε κάθε μέρα να οργανώσουμε τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης για να λειτουργήσουμε όσο το δυνατό πιο αρμονικά. Δίνουμε όλη μας την αγάπη σε αυτό που κάνουμε. Έχουμε τον ΜΕΘΟΔΟ, ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ, ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ για τη δουλειά που κάνουμε και προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.

Με αίσθημα της κοινωνικής μας ευθύνης αναπτύσσουμε δράσεις για την τοπική κοινωνία, απασχολούμε πάνω από 20 στελέχη ως καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους, πολλοί εκ των οποίων είναι πρώην μαθητές μας.

Τα διοικητικά καθήκοντα ασκούνται από τον :

KoΠΕΤΡΙΔΗ ΠΕΤΡΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

Κο ΖΑΧΟ ΗΛΙΑ, ΦΥΣΙΚΟ.