• Η ολοκληρωμένη και κατάλληλη προετοιμασία, οργάνωση και μελέτη για την επίτευξη των στόχων του μαθητή.
 • Η ισορροπημένη πνευματική ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες των εξετάσεων.
 • Η κατάκτηση και ο συνεχής εμπλουτισμός των γνώσεων τους στα θέματα που διδάσκονται ώστε να μπορούν να έχουν τις σωστές βάσεις για να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους.
 • Ο προσανατολισμός τους στην αγάπη για το διάβασμα, την γνώση και την μάθηση.
 • Η ανάπτυξη της σημασίας του προγραμματισμού και της αξιοποίησης του χρόνου.
 • Η ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.
 • Η σωστή ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση απο έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, σεβόμενοι την ατομικότητα, τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία κάθε παιδιού.
 • Η έγκυρη, ολοκληρωμένη και πολύπλευρη υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.
 • Η μελέτη σε ένα δημιουργικό, ευφάνταστο, ζεστό και ασφαλές περιβάλλον που σέβεται τον άνθρωπο, την κοινωνία και δημιουργεί από μόνο του στοιχείο υποκίνησης και δράσης.
 • Η ασφάλεια και η σιγουριά όλων των γονέων για την άρτια εξατομικευμένη έγκυρη υποστήριξη των παιδιών τους, τόσο στην οργάνωση και μελέτη των σχολικών τους υποχρεώσεων όσο και της προετοιμασίας τους για εισαγωγή στην 3οβάθμια εκπαίδευση.
 • Η παροχή ποιοτικού χρόνου των γονέων με τα παιδιά τους, απαλλαγμένοι από το άγχος της καθημερινής μελέτης.
 • Ο συστηματικός έλεγχος και η συμβουλευτική ενημέρωση των γονέων για την σχολική και όχι μόνο πορεία των μαθητών
 • Η αποτελεσματική και έγκαιρη ικανοποίηση των απαιτήσεων κάθε γονέα για τον εμπλουτισμό των γνώσεων των παιδιών τους και την πνευματική τους καλλιέργεια
 • Η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής γονέων για την ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη και εμβάθυνση στον ψυχισμό και την φιλοσοφία όλων για την στοχοθέτηση κοινών επιδιώξεων.