Να αναπτύσσουμε δράσεις που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης και προετοιμασίας του μαθητή.

Η εξατομίκευση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων στην προσωπικότητα και στο χαρακτήρα του κάθε μαθητή έτσι ώστε να δημιουργούνται ευκαιρίας επιτυχίας για τον κάθε ένα ξεχωριστά.