ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Οι αίθουσές διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες και άριστο εποπτικό υλικό.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ διαθέτει ειδικό λογισμικό εκπαίδευσης για την αύξηση της αντιληπτικής ικανότητας του μαθητή.

Τεχνικές εκμάθησης μέσω video διδασκαλίας

Διδακτική μέθοδος απόκτησης Αυτοπεποίθησης – Δημιουργικής σκέψης.

Διδασκαλία στηριζόμενη στις αρχές της τεχνοκρατικής και κριτικής εκπαιδευτικής προσέγγισης.

Εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας –Αντισταθμιστικές μέθοδοι εκπαίδευσης –Εξατομικευμένη εξέταση.

Ομαδικό σύστημα διδασκαλίας με ομοιογενή τμήματα max 6 ατόμων.

Συνεργατικό σύστημα ελέγχου προόδου μεταξύ γονιών –φροντιστηρίου.

Αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου προόδου μαθητή και ενημέρωσης γονέα με ειδικό λογισμικό.

Ειδικό σύστημα στοχοποίησης εκπαιδευτών για βελτίωση της απόδοσης του μαθητή. (Education by Objectives).

Upgrade Education System : Αναβαθμισμένο σύστημα απόδοσης και σκέψης μαθητή με διαφοροποιημένη εκπαιδευτική ύλη

 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

 

Το 97% των μαθητών του φροντιστηρίου επιτυγχάνει στην 3ο βάθμια εκπαίδευση

Οι 9 στους 10 αριστούχους στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, είναι μαθητές του φροντιστηρίου ΜΕΘΟΔΟΣ.

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Η επιλογή των καθηγητών που διδάσκουν γίνεται με αυστηρές μεθόδους αξιολόγησης.

Όλοι οι καθηγητές έχουν μεγάλη διδακτική εμπειρία και είναι συγγραφείς βιβλίων.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος οι καθηγητές και το στελεχιακό δυναμικό της ΜΕΘΟΔΟΥ εντάσσονται σε συνεχή προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων. –(Προγράμματα Δια βίου Μάθησης).

Όλοι οι καθηγητές έχουν υψηλές δεξιότητες στη μετάδοση της διδακτέας ύλης (Μεταδοτικότητα)

Έχουν αναπτυχθεί διοικητικοί μηχανισμοί (management) υποκίνησης για διατήρηση του «ΠΑΘΟΥΣ» διδασκαλίας του ανθρώπινου δυναμικού.

 

ΒΙΒΛΙΑ

Κάθε μαθητής παίρνει Δωρεάν συγγράμματα για τα μαθήματα που θα επιλέξει να παρακολουθήσει (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Έκθεση, Αρχαία, Λατινικά, Ιστορία, ΑΕΠΠ)

Τα βιβλία της ΜΕΘΟΔΟΥ διδάσκονται σε κορυφαία φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα.

Το περιεχόμενο των βιβλίων είναι ευανάγνωστο και η διδακτέα ύλη έχει δομημένη με τρόπο που διευκολύνει τον μαθητή.

Σε όλα τα βιβλία υπάρχει ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ στην επίλυση των ασκήσεων.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εύκολη πρόσβαση

Άνετοι – Ευπρεπείς και αξιοπρεπείς χώροι.

Αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

 

Καθοδήγηση μαθητή για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επαγγελματικός προσανατολισμός.

Ειδικές εκδηλώσεις συμβουλευτικής για αύξηση της απόδοσης και την επίτευξης στόχων του μαθητή.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Καλλιέργεια υπευθυνότητας

Δικτύωση –Ανάπτυξη κοινωνικότητας μαθητών –Διασκέδαση.

Ανάπτυξη δράσης για την τοπική κοινωνία, τους συνανθρώπους μας και το περιβάλλον μας.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

 

Ατομική ασφάλιση μαθητών για ατύχημα στο χώρο του Φροντιστηρίου

Ιδιωτικά λεωφορεία μετακίνησης μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές