ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ

Έκθεση

 

2

Μαθηματικά

 

3

Αρχαία

 

3

Φυσική

 

1

Χημεία

 

1