ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά

 

2

Φυσική

 

1

Χημεία

 

1

Έκεθση

 

2