ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ

Άλγεβρα

 

3

Φυσική

 

3

Χημεία

 

2

Έκθεση

 

2

Γεωμετρία

 

1

Αρχαία

 

3