ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ

Έκθεση

 

2

Άλγεβρα

 

3

Γεωμετρία

 

2

Φυσική

 

3

Χημεία

 

2

Αρχαία

 

3