ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ

Έκθεση

 

2

Άλγεβρα

 

2

Αρχαία Κατεύθυνσης

 

5

Λατινικά Κατεύθυνσης

 

1