ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ

Αρχαία Ελληνικά Άγνωστο

 

3

Αρχαία Ελληνικά Γνωστό

 

2

Άλγεβρα

 

2

Έκθεση

 

2