ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ

Έκθεση

 

2

Άλγεβρα

 

2

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 

2

Φυσική Κατεύθυνσης

 

2

Χημεία Κατεύθυνσης

 

2