ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ

Αρχαία Ελληνικά Άγνωστο

 

3

Αρχαία Ελληνικά Γνωστό

 

2

Ιστορία

 

3

Έκθεση

 

2

Λατινικά

 

2

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ

Χημεία

 

3

Φυσική

 

5

Μαθηματικά (Πολυτεχνείο)

 

5

Βιολογία (Επιστ. Υγείας)

 

3

Έκθεση

 

2

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά

 

5

Προγραμματισμός

 

3

ΑΟΘ

 

2

Έκθεση

 

2