ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ

Έκθεση

 

2

Αρχαία Ελληνικά

 

5

Ιστορία

 

3

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΕΩΣ 2)

 

ΩΡΕΣ

Λατινικά

(Πρόσβαση σε επιστήμες Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Σπουδές)

 

3

Βιολογία Γεν. Παιδείας

(Πρόσβαση σε επιστήμες Υγείας & Ζωής με μειωμένα μόρια)

 

2

Μαθηματικά Γεν. Παιδείας

(Πρόσβαση σε επιστήμες εκπαίδευσης)

 

2

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ

Έκθεση

 

2

Μαθηματικά

 

5

Προγραμματισμός

 

3

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΕΩΣ 2)

 

ΩΡΕΣ

Α.Ο.Θ

(Πρόσβαση σε επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής)

 

3

Βιολογία Γεν. Παιδείας

(Πρόσβαση σε επιστήμες υγείας και ζωής με μειωμένα μόρια)

 

2

Ιστορία Γεν. Παιδείας

(Πρόσβαση σε επιστήμες εκπαίδευσης)

 

2

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ

Έκθεση

 

2

Φυσική

 

5

Χημεία

 

3

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΕΩΣ 2)

 

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά

(Πρόσβαση σε Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες)

 

5

Βιολογία

(Πρόσβαση σε επιστήμες υγείας και ζωής)

 

3

Ιστορία Γεν. Παιδείας

(Πρόσβαση σε επιστήμες εκπαίδευσης)

 

2