Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Μαθηματικά

3

Φυσική

1

Χημεία

1

Αρχαία

2

Σύνολο Ωρών

9

 

Γυμνάσιο

Ο μαθητής εξοικειώνεται με τα βασικά μαθήματα, οι γνώσεις των οποίων θα τον ακολουθούν στις επόμενες τάξεις.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Καλύπτουμε τα κενά από προηγούμενες τάξεις

 • Καλύπτουμε όλη την ύλη της τάξης εμβαθύνοντας σε γνώσεις που θα χρειαστούν περισσότερο στις επόμενες τάξεις

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης για να εξοικειωθούμε στο κλίμα των εξετάσεων.

 

     Έναρξη Μαθημάτων: 15/9/2020

     Λήξη Μαθημάτων: Μάιος 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Α’ Λυκείου

Ο μαθητής αποφασίζει ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει και θέτει τις βάσεις στα αντίστοιχα μαθήματα.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Καλύπτουμε τα κενά από προηγούμενες τάξεις

 • Καλύπτουμε όλη την ύλη της Α΄ λυκείου εμβαθύνοντας σε γνώσεις που θα χρειαστούν περισσότερο στις επόμενες τάξεις

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρες προσομοιώσεις Πανελλαδικών εξετάσεων και 

  εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

   

  Έναρξη Μαθημάτων: 7/9/2020

  Λήξη Μαθημάτων: Μάιος 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

Φυσική

3

Χημεία

2

Αρχαία

2

Σύνολο Ωρών

13

 

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Αρχαία

4

Ιστορία

1

Κοινωνιολογία

1

Σύνολο Ωρών

8

 

Ομάδα Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών

Β’ Λυκείου

Ο μαθητής παίρνει τις απαραίτητες γνώσεις από τα μαθήματα της Β΄ λυκείου και προετοιμάζεται και σε όλα τα μαθήματα της Γ΄ λυκείου στα αντίστοιχα μαθήματα προσανατολισμού.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Επαναλαμβάνουμε την προαπαιτούμενη ύλη της Α΄ Λυκείου και καλύπτουμε όσα κενά υπάρχουν

 • Καλύπτουμε όλη την ύλη της Β΄ λυκείου στα μαθήματα των οποίων οι γνώσεις χρειάζονται για την Γ΄ λυκείου

 • Προετοιμαζόμαστε σε όλα τα μαθήματα της Γ΄ λυκείου αποκτώντας προβάδισμα στην ύλη

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρες προσομοιώσεις Πανελλαδικών εξετάσεων και εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

  Πανελλαδικών.

  Έναρξη Μαθημάτων: 25/8/2020
  Λήξη Μαθημάτων: Μάιος 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Βιολογία

3

Φυσική

3

Χημεία

2

Σύνολο Ωρών

10

 

Ομάδα Προσανατολισμού: Υγείας και Ζωής

Β’ Λυκείου

Ο μαθητής παίρνει τις απαραίτητες γνώσεις από τα μαθήματα της Β΄
λυκείου και προετοιμάζεται και σε όλα τα μαθήματα της Γ΄ λυκείου στα
αντίστοιχα μαθήματα προσανατολισμού.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Επαναλαμβάνουμε την προαπαιτούμενη ύλη της Α΄ Λυκείου και καλύπτουμε όσα κενά υπάρχουν

 • Καλύπτουμε όλη την ύλη της Β΄ λυκείου στα μαθήματα των οποίων οι γνώσεις χρειάζονται για την Γ΄ λυκείου

 • Προετοιμαζόμαστε σε όλα τα μαθήματα της Γ΄ λυκείου αποκτώντας προβάδισμα στην ύλη

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρες προσομοιώσεις Πανελλαδικών εξετάσεων και εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

  Πανελλαδικών.

  Έναρξη Μαθημάτων: 25/8/2020
  Λήξη Μαθημάτων: Μάιος 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Ομάδα Προσανατολισμού: Θετικών σπουδών

Β’ Λυκείου

Ο μαθητής παίρνει τις απαραίτητες γνώσεις από τα μαθήματα της Β΄
λυκείου και προετοιμάζεται και σε όλα τα μαθήματα της Γ΄ λυκείου στα
αντίστοιχα μαθήματα προσανατολισμού.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Επαναλαμβάνουμε την προαπαιτούμενη ύλη της Α΄ Λυκείου και καλύπτουμε όσα κενά υπάρχουν

 • Καλύπτουμε όλη την ύλη της Β΄ λυκείου στα μαθήματα των οποίων οι γνώσεις χρειάζονται για την Γ΄ λυκείου

 • Προετοιμαζόμαστε σε όλα τα μαθήματα της Γ΄ λυκείου αποκτώντας προβάδισμα στην ύλη

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρες προσομοιώσεις Πανελλαδικών εξετάσεων και εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

  Πανελλαδικών.

  Έναρξη Μαθημάτων: 25/8/2020
  Λήξη Μαθημάτων: Μάιος 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Μαθηματικά

3

Φυσική

3

Χημεία

2

Σύνολο Ωρών

10

 

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Μαθηματικά

3

ΑΕΠΠ

2

ΑΟΘ

1

Σύνολο Ωρών

8

 

Ομάδα Προσανατολισμού: Οικονομίας και Πληροφορικής

Β’ Λυκείου

Ο μαθητής παίρνει τις απαραίτητες γνώσεις από τα μαθήματα της Β΄
λυκείου και προετοιμάζεται και σε όλα τα μαθήματα της Γ΄ λυκείου στα
αντίστοιχα μαθήματα προσανατολισμού.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Επαναλαμβάνουμε την προαπαιτούμενη ύλη της Α΄ Λυκείου και καλύπτουμε όσα κενά υπάρχουν

 • Καλύπτουμε όλη την ύλη της Β΄ λυκείου στα μαθήματα των οποίων οι γνώσεις χρειάζονται για την Γ΄ λυκείου

 • Προετοιμαζόμαστε σε όλα τα μαθήματα της Γ΄ λυκείου αποκτώντας προβάδισμα στην ύλη

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρες προσομοιώσεις Πανελλαδικών εξετάσεων και εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

  Πανελλαδικών.

  Έναρξη Μαθημάτων: 25/8/2020
  Λήξη Μαθημάτων: Μάιος 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Ομάδα Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου – Θερινή Περιόδος

Ο μαθητής αποφορτίζει τον χειμώνα από πίεση και έχει την δυνατότητα για περισσότερη επανάληψη. Η λειτουργία του ταχύρρυθμου προγράμματος μαθημάτων διάρκειας τριών εβδομάδων, αμέσως μετά τη λήξη των ενδοσχολικών εξετάσεων, έχει ως σκοπό να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ύλης. Τα μαθήματα συνεχίζονται στις 17 Αυγούστου.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Καλύπτουμε σημαντικό μέρος της ύλης της Γ΄ λυκείου και αποκτάμε χρονικό και ψυχολογικό προβάδισμα

  Έναρξη Μαθημάτων: 20/6/2020
  Λήξη Μαθημάτων: 5/7/2020

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Αρχαία

5

Ιστορία

2

Κοινωνιολογία

2

Σύνολο Ωρών

11

 

Ομάδα Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου – Χειμερινή περίοδος

Ολοκληρώνεται η ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων κι αρχίζουν επαναλήψεις με αποτέλεσμα ο μαθητής να αποκτά αυτοπεποίθηση αφού αντιλαμβάνεται ότι τίποτα δεν του είναι άγνωστο.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Επαναλαμβάνουμε την προαπαιτούμενη ύλη των προηγούμενων τάξεων, όπου είναι απαραίτητο

 • Καλύπτουμε σε βάθος την ύλη λύνοντας πολλές ασκήσεις.

 • Κάνουμε συστηματική επανάληψη

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρες προσομοιώσεις Πανελλαδικών εξετάσεων και εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

  Έναρξη Μαθημάτων: 17/8/2020
  Λήξη Μαθημάτων: Μάιο 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Αρχαία

5

Ιστορία

2

Κοινωνιολογία

2

Σύνολο Ωρών

11

 

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Μαθηματικά

5

Φυσική

2

Χημεία

2

Σύνολο Ωρών

11

 

Ομάδα Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου – Θερινή Περίοδος

Ο μαθητής αποφορτίζει τον χειμώνα από πίεση και έχει την δυνατότητα για περισσότερη επανάληψη. Η λειτουργία του ταχύρρυθμου προγράμματος μαθημάτων διάρκειας τριών εβδομάδων, αμέσως μετά τη λήξη των ενδοσχολικών εξετάσεων, έχει ως σκοπό να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ύλης. Τα μαθήματα συνεχίζονται στις 17 Αυγούστου.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Καλύπτουμε σημαντικό μέρος της ύλης της Γ΄ λυκείου και αποκτάμε χρονικό και ψυχολογικό προβάδισμα

  Έναρξη Μαθημάτων: 20/6/2020
  Λήξη Μαθημάτων: 5/7/2020

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Μαθηματικά

5

Φυσική

5

Χημεία

4

Σύνολο Ωρών

16

 

Ομάδα Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου – Χειμερινή περίοδος

Ολοκληρώνεται η ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων κι αρχίζουν επαναλήψεις με αποτέλεσμα ο μαθητής να αποκτά αυτοπεποίθηση αφού αντιλαμβάνεται ότι τίποτα δεν του είναι άγνωστο.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Επαναλαμβάνουμε την προαπαιτούμενη ύλη των προηγούμενων τάξεων, όπου είναι απαραίτητο

 • Καλύπτουμε σε βάθος την ύλη λύνοντας πολλές ασκήσεις.

 • Κάνουμε συστηματική επανάληψη

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρες προσομοιώσεις Πανελλαδικών εξετάσεων και εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

  Έναρξη Μαθημάτων: 17/8/2020
  Λήξη Μαθημάτων: Μάιο 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Ομάδα Προσανατολισμού: Υγείας και Ζωής

Γ΄ Λυκείου – Θερινή Περίοδος

Ο μαθητής αποφορτίζει τον χειμώνα από πίεση και έχει την δυνατότητα για περισσότερη επανάληψη. Η λειτουργία του ταχύρρυθμου προγράμματος μαθημάτων διάρκειας τριών εβδομάδων, αμέσως μετά τη λήξη των ενδοσχολικών εξετάσεων, έχει ως σκοπό να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ύλης. Τα μαθήματα συνεχίζονται στις 17 Αυγούστου.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Καλύπτουμε σημαντικό μέρος της ύλης της Γ΄ λυκείου και αποκτάμε χρονικό και ψυχολογικό προβάδισμα

  Έναρξη Μαθημάτων: 20/6/2020
  Λήξη Μαθημάτων: 5/7/2020

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Βιολογία

4

Φυσική

5

Χημεία

4

Σύνολο Ωρών

15

 

Ομάδα Προσανατολισμού: Υγείας και Ζωής

Γ΄ Λυκείου – Χειμερινή περίοδος

Ολοκληρώνεται η ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων κι αρχίζουν επαναλήψεις με αποτέλεσμα ο μαθητής να αποκτά αυτοπεποίθηση αφού αντιλαμβάνεται ότι τίποτα δεν του είναι άγνωστο.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Επαναλαμβάνουμε την προαπαιτούμενη ύλη των προηγούμενων τάξεων, όπου είναι απαραίτητο

 • Καλύπτουμε σε βάθος την ύλη λύνοντας πολλές ασκήσεις.

 • Κάνουμε συστηματική επανάληψη

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρες προσομοιώσεις Πανελλαδικών εξετάσεων και εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

  Έναρξη Μαθημάτων: 17/8/2020
  Λήξη Μαθημάτων: Μάιο 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Βιολογία

4

Φυσική

5

Χημεία

4

Σύνολο Ωρών

15

 

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Μαθηματικά

5

ΑΕΠΠ

3

ΑΟΘ

3

Σύνολο Ωρών

13

 

Ομάδα Προσανατολισμού: Οικονομίας και Πληροφορικής

Γ΄ Λυκείου – Θερινή Περίοδος

Ο μαθητής αποφορτίζει τον χειμώνα από πίεση και έχει την δυνατότητα για περισσότερη επανάληψη. Η λειτουργία του ταχύρρυθμου προγράμματος μαθημάτων διάρκειας τριών εβδομάδων, αμέσως μετά τη λήξη των ενδοσχολικών εξετάσεων, έχει ως σκοπό να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ύλης. Τα μαθήματα συνεχίζονται στις 17 Αυγούστου.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Καλύπτουμε σημαντικό μέρος της ύλης της Γ΄ λυκείου και αποκτάμε χρονικό και ψυχολογικό προβάδισμα

  Έναρξη Μαθημάτων: 20/6/2020
  Λήξη Μαθημάτων: 5/7/2020

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Μαθηματικά

5

ΑΕΠΠ

3

ΑΟΘ

3

Σύνολο Ωρών

13

 

Ομάδα Προσανατολισμού: Οικονομίας και Πληροφορικής

Γ΄ Λυκείου – Χειμερινή περίοδος

Ολοκληρώνεται η ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων κι αρχίζουν επαναλήψεις με αποτέλεσμα ο μαθητής να αποκτά αυτοπεποίθηση αφού αντιλαμβάνεται ότι τίποτα δεν του είναι άγνωστο.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Επαναλαμβάνουμε την προαπαιτούμενη ύλη των προηγούμενων τάξεων, όπου είναι απαραίτητο

 • Καλύπτουμε σε βάθος την ύλη λύνοντας πολλές ασκήσεις.

 • Κάνουμε συστηματική επανάληψη

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρες προσομοιώσεις Πανελλαδικών εξετάσεων και εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

  Έναρξη Μαθημάτων: 17/8/2020
  Λήξη Μαθημάτων: Μάιο 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Ομάδα Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών

Απόφοιτοι

Επειδή όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Ξεκινάμε την ύλη από μηδενική βάση χωρίς να θεωρούμε τίποτα δεδομένο

 • Επαναλαμβάνουμε την προαπαιτούμενη ύλη των προηγούμενων τάξεων, όπου είναι απαραίτητο

 • Καλύπτουμε σε βάθος την ύλη λύνοντας πολλές ασκήσεις.

 • Κάνουμε συστηματική επανάληψη

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρες προσομοιώσεις Πανελλαδικών εξετάσεων και εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

  Έναρξη Μαθημάτων: 20/9/2020
  Λήξη Μαθημάτων: Μάιο 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Αρχαία

5

Ιστορία

2

Κοινωνιολογία

2

Σύνολο Ωρών

11

 

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Μαθηματικά

5

Φυσική

5

Χημεία

4

Σύνολο Ωρών

16

 

Ομάδα Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών

Απόφοιτοι

Επειδή όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Ξεκινάμε την ύλη από μηδενική βάση χωρίς να θεωρούμε τίποτα δεδομένο

 • Επαναλαμβάνουμε την προαπαιτούμενη ύλη των προηγούμενων τάξεων, όπου είναι απαραίτητο

 • Καλύπτουμε σε βάθος την ύλη λύνοντας πολλές ασκήσεις.

 • Κάνουμε συστηματική επανάληψη

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρες προσομοιώσεις Πανελλαδικών εξετάσεων και εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

  Έναρξη Μαθημάτων: 20/9/2020
  Λήξη Μαθημάτων: Μάιο 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Ομάδα Προσανατολισμού: Υγείας και Ζωής

Απόφοιτοι

Επειδή όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Ξεκινάμε την ύλη από μηδενική βάση χωρίς να θεωρούμε τίποτα δεδομένο

 • Επαναλαμβάνουμε την προαπαιτούμενη ύλη των προηγούμενων τάξεων, όπου είναι απαραίτητο

 • Καλύπτουμε σε βάθος την ύλη λύνοντας πολλές ασκήσεις.

 • Κάνουμε συστηματική επανάληψη

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρες προσομοιώσεις Πανελλαδικών εξετάσεων και εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

  Έναρξη Μαθημάτων: 20/9/2020
  Λήξη Μαθημάτων: Μάιο 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Βιολογία

4

Φυσική

5

Χημεία

4

Σύνολο Ωρών

15

 

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

2

Μαθηματικά

5

ΑΕΠΠ

3

ΑΟΘ

3

Σύνολο Ωρών

13

 

Ομάδα Προσανατολισμού: Οικονομίας και Πληροφορικής

Απόφοιτοι

Επειδή όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

 • Μαθαίνουμε πώς πρέπει να διαβάζει ο μαθητής κάθε μάθημα

 • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε το χρόνο και τη μελέτη μας, πράγματα απαραίτητα για την επιτυχία στις εξετάσεις

 • Ξεκινάμε την ύλη από μηδενική βάση χωρίς να θεωρούμε τίποτα δεδομένο

 • Επαναλαμβάνουμε την προαπαιτούμενη ύλη των προηγούμενων τάξεων, όπου είναι απαραίτητο

 • Καλύπτουμε σε βάθος την ύλη λύνοντας πολλές ασκήσεις.

 • Κάνουμε συστηματική επανάληψη

 • Συμμετέχουμε σε τρίωρες προσομοιώσεις Πανελλαδικών εξετάσεων και εξοικειωνόμαστε με τις απαιτήσεις και το κλίμα των Πανελλαδικών.

  Έναρξη Μαθημάτων: 20/9/2020
  Λήξη Μαθημάτων: Μάιο 2021

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού